Home Minami producten Wat u moet weten Vergelijk omega-3 producten Over Minami-Nutrition Verkooppunten van de producten van Minami Contact

Disclaimer


Deze website bevat informatie over de producten van Minami Nutrition en is samengesteld en gepubliceerd door Vitals Voedingssupplementen BV. Deze producten zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. Bepaalde personen die als experts worden beschouwd kunnen het oneens zijn met een of meer van de conclusies en meningen. Deze conclusies zijn desalniettemin van actueel nutritioneel belang en gebaseerd op betrouwbare en solide gezaghebbende bronnen. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen. Indien u lichamelijk ziek bent, raadpleeg dan een therapeut of (natuur)arts en volg zijn/haar adviezen. Vitals noch Minami noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvuldigd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitals Voedingssupplementen BV.
home | producten | omega-3 | vergelijk | over ons | verkooppunten | contact | disclaimer